Diversiteit en Inclusie

Wetenschappelijk bewezen: diversiteit en inclusie zijn essentieel voor succes

Uit onderzoek blijkt dat organisaties met een diverse en inclusieve werkomgeving succesvoller zijn dan organisaties die dat niet zijn. Diverse teams zijn creatiever, innovatiever en beter in staat om met veranderingen om te gaan.

Wil jij ook bijdragen aan een inclusieve werkomgeving?

Dan is onze diversiteits- en inclusietraining iets voor jou. In deze training leer je hoe je een inclusieve werkomgeving creëert waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Onze training is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten

We werken samen met gerenommeerde experts op het gebied van diversiteit en inclusie om onze trainingen zo effectief mogelijk te maken. Onze training is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, zodat je zeker weet dat je de juiste kennis en vaardigheden opdoet.

Wat leer je in onze training?

In onze training leer je onder andere:

 • De basisprincipes van diversiteit en inclusie
 • Hoe je bewustzijn creëert voor diversiteit en inclusie
 • Hoe je bias en discriminatie herkent en aanpakt
 • Hoe je een inclusieve cultuur creëert
 • Wat F en G culturen zijn en hoe je daarbinnen schakelt

Na het volgen van onze training ben je in staat om:

 • Een inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt
 • Bias en discriminatie te herkennen en aanpakken
 • De voordelen van diversiteit en inclusie te benutten


Wist je ook dat  Diversiteit en inclusiebeleid  voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) noodzakelijk wordt?

De CSRD is een Europese richtlijn die verplicht stelt dat bedrijven van openbaar belang (zoals banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven) met meer dan 500 werknemers moeten rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. 
De richtlijn is van toepassing vanaf 2024/2025 en wordt steeds verder uitgebreid.

Diversiteit is een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Een diverse en inclusieve organisatie is beter in staat om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Diversiteit betekent dat een organisatie een breed scala aan achtergronden, perspectieven en ervaringen vertegenwoordigt. Dit kan betrekking hebben op leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, opleiding, functieniveau, etc.

Waarom is diversiteit belangrijk voor CSRD?

Diversiteit is belangrijk voor CSRD om de volgende redenen:

 • Het verbetert de besluitvorming. Een diverse groep mensen heeft een breder scala aan perspectieven en ervaringen, wat leidt tot betere beslissingen. Dit is belangrijk voor duurzaamheid, omdat bedrijven complexe uitdagingen moeten aanpakken die niet altijd eenvoudig zijn op te lossen.
 • Het vergroot de creativiteit en innovatie. Diversiteit stimuleert creativiteit en innovatie, omdat mensen met verschillende achtergronden nieuwe ideeën en oplossingen kunnen aandragen. Dit is belangrijk voor duurzaamheid, omdat bedrijven nieuwe manieren moeten vinden om hun impact op het milieu te verminderen en de maatschappij te verbeteren.
 • Het verbetert de reputatie en het vertrouwen van de organisatie. Klanten, medewerkers en andere belanghebbenden zijn steeds meer geïnteresseerd in de duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Een diverse en inclusieve organisatie wordt als betrouwbaarder en aantrekkelijker beschouwd. Dit kan leiden tot meer omzet, hogere productiviteit en een sterker merk.

Hoe kan diversiteit worden gerapporteerd?

De CSRD verplicht bedrijven om te rapporteren over hun diversiteitsbeleid en -praktijken. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, bijvoorbeeld door te rapporteren over:

 • De samenstelling van het personeel, bijvoorbeeld op basis van leeftijd, geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, opleiding, functieniveau, etc.
 • De maatregelen die het bedrijf neemt om diversiteit te bevorderen, bijvoorbeeld door middel van werving en selectie, training en ontwikkeling, en diversiteitsbeleid.
 • De resultaten van het diversiteitsbeleid, bijvoorbeeld de impact op de besluitvorming, de creativiteit en innovatie, en de reputatie en het vertrouwen van de organisatie.


Diversiteit is een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Een diverse en inclusieve organisatie is beter in staat om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. De CSRD verplicht bedrijven om te rapporteren over hun diversiteitsbeleid en -praktijken. Dit is een belangrijke stap om diversiteit op de agenda te zetten en de duurzaamheidsprestaties van bedrijven te verbeteren. 


Heb je binnen jouw organisatie behoefte aan meer kennis over "verschil"? Maar vooral hoe dat verschil te managen? D&I klinkt altijd soft, maar het kan jouw organisatie maken of breken. En in de de huidige tijdsgeest is kennis van D&I een vereiste voor elke organisatie. Voel je die behoefte ook?

Bel Joaquin!